54

SWITZERLAND - UKRAINE

18
12/03/2017 - Geneva (CH)
GS doc

Game-sheet
Rugby Europe International Championships

SWITZERLAND SUI
12/03/2017
Geneva (CH)
14:45 CET
54 -18
UKRAINE UKR
  • 16 - A. Cumbers
  • 17 - M. Lucon
  • 18 - D. Hustaix
  • 19 - M. Bernath-yendt
  • 20 - E. Alber
  • 21 - G. Hirsch
  • 22 - F. Gangath
  • 23 - L. Kavanagh
coach:
  • Olivier NIER
staff:
  • Mathieu GUYOU
  • Eric MELVILLE
SWITZERLAND
UKRAINE
  • 16 - O. Lytynenko
  • 17 - K. Hurylov
  • 18 - I. Zalizniak
  • 19 - S. Cherniachenko
  • 20 - V. Kuznietsov
  • 21 - M. Kravchenko
  • 22 - M. Delyergiev
  • 23 - M. Churaev
coach:
  • V.alerii KOCHANOV
staff:
  • Vasyl YUMASHEV
  • Oleh KVASNYTSYA
tries
7
2
drops
0
0
penalties
3
2
conversions
5
1