54

SWITZERLAND - UKRAINE

18
12/03/2017 - Geneva (CH)
GS doc

Game-sheet
Rugby Europe International Championships

SWITZERLAND SUI
12/03/2017
Geneva (CH)
14:45 CET
54 -18
UKRAINE UKR
 • 16 - A. Cumbers
 • 17 - M. Lucon
 • 18 - D. Hustaix
 • 19 - M. Bernath-yendt
 • 20 - E. Alber
 • 21 - G. Hirsch
 • 22 - F. Gangath
 • 23 - L. Kavanagh
coach:
 • Olivier NIER
staff:
 • Mathieu GUYOU
 • Eric MELVILLE
SWITZERLAND
UKRAINE
 • 16 - O. Lytynenko
 • 17 - K. Hurylov
 • 18 - I. Zalizniak
 • 19 - S. Cherniachenko
 • 20 - V. Kuznietsov
 • 21 - M. Kravchenko
 • 22 - M. Delyergiev
 • 23 - M. Churaev
coach:
 • V.alerii KOCHANOV
staff:
 • Vasyl YUMASHEV
 • Oleh KVASNYTSYA
tries
7
2
drops
0
0
penalties
3
2
conversions
5
1