25

UKRAINE - MOLDOVA

0
22/07/2017 - Esztergom (HUN)

Game-sheet
2017 Women's Sevens - Trophy

UKRAINE UKR
22/07/2017
Esztergom (HUN)
13:29 CET
25 -0
MOLDOVA MDA
  • - K. Tkachenko
  • - M. Yakovyshena
  • - K. Katilova
  • - O. Nykoriak
  • - M. Rashchuk
coach:
  • Dmytro KIRSANOV
UKRAINE
MOLDOVA
tries
5
0
drops
0
0
penalties
0
0
conversions
0
0