62

RUSSIA - UKRAINE

3
08/04/2017 - Douarnenez (FR)

Game-sheet
2017 - U18 XV Men's Trophy

RUSSIA RUS
08/04/2017
Douarnenez (FR)
17:00 CET
62 -3
UKRAINE UKR
 • 16 - A. Korolkov
 • 17 - S. Efremov
 • 18 - A. Riabov
 • 19 - D. Semikov
 • 20 - D. Ilin
 • 21 - R. Nagorin
 • 22 - D. Tcurupa
 • 23 - N. Mozol
 • 24 - I. Chernyshov
 • 25 - A. Nikitin
 • 26 - N. Semenov
coach:
 • Vitalii SOROKIN
staff:
 • Victor KOROCHKIN
 • Alexander KHROKIN
RUSSIA
UKRAINE
 • 16 - M. Lobanets
 • 17 - P. Svintsitskyi
 • 18 - D. Shpylievyi
 • 19 - M. Sulzhuk
 • 20 - V. Zhurylo
 • 21 - M. Petrov
 • 22 - L. Beznoshchuk
 • 23 - V. Nesterenko
 • 24 - B. Kachurovskyi
 • 25 - V. Pravda
 • 26 - O. Minarskyi
coach:
 • Anatolii SHUSHPANOV
staff:
 • Stanislav DASYUK
 • Mykola DELYERGIEV
tries
10
0
drops
0
0
penalties
0
1
conversions
6
0