54

SWITZERLAND - UKRAINE

18
12/03/2017 - Geneva (CH)

Game-sheet
Rugby Europe International Championships

SWITZERLAND SUI
12/03/2017
Geneva (CH)
14:45
54 -18
UKRAINE UKR
 1. C. LAFUYE
 2. M. PAUL
 3. C. BARTSCHI
 4. T. VOGTLI
 5. N. GUYOU
 6. J. WULLSCHLEGER
 7. L. POMMIES
 8. C. LIN (Capt)
 9. S. PERROD
 10. J. GROS
 11. L. HEINRICH
 12. G. MONTEIL
 13. L. PORRET
 14. F. ESCOFFIER
 15. T. GERY
 • A. CUMBERS
 • M. LUCON
 • D. HUSTAIX
 • M. BERNATH-YENDT
 • E. ALBER
 • G. HIRSCH
 • F. GANGATH
 • L. KAVANAGH
coach:
 • Olivier NIER
staff:
 • Mathieu GUYOU
 • Eric MELVILLE
SWITZERLAND
UKRAINE
 1. S. SUKHIH
 2. M. KIRSANOV (Capt)
 3. M. ALEKSANDRIUK
 4. R. KULAKIVSKYI
 5. O. TSAPENKO
 6. V. LYTVYNENKO
 7. O. LOMAKIN
 8. R. RADSHUK
 9. S. IANCHUI
 10. S. TSERKOVNIY
 11. O. KOSARIEV
 12. V. POMONARENKO
 13. S. GARKAVYI
 14. I. SNISARENKO
 15. V. VOITOV
 • O. LYTYNENKO
 • K. HURYLOV
 • I. ZALIZNIAK
 • S. CHERNIACHENKO
 • V. KUZNIETSOV
 • M. KRAVCHENKO
 • M. DELYERGIEV
 • M. CHURAEV
coach:
 • V.alerii KOCHANOV
staff:
 • Vasyl YUMASHEV
 • Oleh KVASNYTSYA