54

SWITZERLAND - UKRAINE

18
12/03/2017 - Geneva (CH)
GS doc

Game-sheet
Rugby Europe International Championships

SWITZERLAND SUI
12/03/2017
Geneva (CH)
14:45 CET
54 -18
UKRAINE UKR
 • 16 - A. CUMBERS
 • 17 - M. LUCON
 • 18 - D. HUSTAIX
 • 19 - M. BERNATH-YENDT
 • 20 - E. ALBER
 • 21 - G. HIRSCH
 • 22 - F. GANGATH
 • 23 - L. KAVANAGH
coach:
 • Olivier NIER
staff:
 • Mathieu GUYOU
 • Eric MELVILLE
SWITZERLAND
UKRAINE
 • 16 - O. LYTYNENKO
 • 17 - K. HURYLOV
 • 18 - I. ZALIZNIAK
 • 19 - S. CHERNIACHENKO
 • 20 - V. KUZNIETSOV
 • 21 - M. KRAVCHENKO
 • 22 - M. DELYERGIEV
 • 23 - M. CHURAEV
coach:
 • V.alerii KOCHANOV
staff:
 • Vasyl YUMASHEV
 • Oleh KVASNYTSYA