59

UKRAINE - BULGARIA

0
02/09/2017 - Ezstergom (HUN)

Game-sheet
2017 Men's Sevens - U18 Trophy

UKRAINE UKR
02/09/2017
Ezstergom (HUN)
11:06 CET
59 -0
BULGARIA BUL
  • 5 - Muliarevych Dmytro
  • 2 - Svintsitskyi Pavlo
  • 10 - Petrov Mykyta
  • 7 - Minarskyi Oleksandr
  • 8 - Tishchenko Oleksii
coach:
  • Dmytro FEDISHYN
UKRAINE
BULGARIA

TRAINING & EDUCATION PROGRAMME FOR 2018 is AVAILABLE !