12

MOLDOVA - MONACO

24
02/09/2017 - Ezstergom (HUN)

Game-sheet
2017 Men's Sevens - U18 Trophy

MOLDOVA MDA
02/09/2017
Ezstergom (HUN)
15:30 CET
12 -24
MONACO MON
MOLDOVA
MONACO
  • 8 - Manfredi Hugo
  • 9 - Rodrigo Florian
  • 10 - Bacconier Lucas
  • 11 - Ribeiro de Freitas Brian
  • 12 - xxx
coach:
  • Thierry DANTHEZ

TRAINING & EDUCATION PROGRAMME FOR 2018 is AVAILABLE !